2018

Grilovací zóna Gutovka

Tento projekt si klade za cíl rozšířit nabídku možností využití volného času o grilovací zónu pro obyvatele Strašnic. Ne všichni mají možnost grilovat, protože nemají k dispozici vhodné místo. Vznik navrhovaného areálu by rovněž mohl podnítit vytvoření nových či utužení stávajících sousedských vztahů a tím ještě zlepšit kvalitu života občanů městské části Prahy 10.

Grilovací zóna Gutovka Read More »

Revitalizace pozemku nad ul. Ke Skalkám

Cílem tohoto návrhu je revitalizace zarostlé a zanedbané plochy v ul. Ke Skalkám. Záměremje prostor vyčistit, odstranit přebytečné dřeviny a vybudovat zpevněné cestičky, vysypané štěpkou, v nejhůře schůdné části budou vybudovány krátké dřevěné schody. Na pozemek se umístí několik laviček a košů a součástí je i vybudování malého dětského hřiště z přírodních materiálů.

Revitalizace pozemku nad ul. Ke Skalkám Read More »

Dobudování pietního místa …

Původní cenová kalkulace byla navržena dle projednání se sochařem, jenž by vytvořil plastiku pouze za cenu nákladů. Po jeho náhlém úmrtí proběhlo jednání se synem zmíněného sochaře, který předjednané podmínky v dané cenové relaci neakceptoval a požadoval za své dílo plnohodnotnou cenu, která vysoce přesahuje předpokládané náklady.

Dobudování pietního místa … Read More »

Pítka v parku u ul. V Olšinách

Z původního návrhu až třech pítek v parku u ulice V Olšinách byla po konzultaci s navrhovatelem provedena redukce počtu na dvě pítka, a to z důvodu náročnosti finanční a technické. Následovala konzultace úpravy povrchu kolem pítek, neboť toto nebylo v podaném návrhu řešeno s tím, že finanční náročnost realizace byla poté projektantem spočítána nad rámec alokované ceny. Dále byl zpracován projekt a zahájen posuzovací proces ze strany dotčených orgánů. Na podzim 2018 byla podána žádost o územní souhlas a souhlas správce vodní sítě. Po jeho získání proběhlo řízení na vybrání zhotovitele a na podzim 2019 proběhla samotná realizace.

Pítka v parku u ul. V Olšinách Read More »

Hmyzí hotely

Projekt byl navržen s cílem podpořit biodiverzitu ve městě, hotely jsou umístěny na 12 místech v celé Praze 10, jsou opatřeny informační cedulkou a stojánkem na letáčky.

Hmyzí hotely Read More »