JAk vyplnit elektronický formulář

Ano, pro vyplnění návrhu musíte být registrováni na portále Moje stopa a také být přihlášeni

Ano. Rozepsaný formulář si můžete kdykoliv uložit pro budoucí úpravy. Poslední položkou ve formuláři rozhodujete, zda chcete odeslat formulář ke kontrole a nebo si chcete svou práci jen uložit pro pozdější doplnění.

Pokud jste přihlášeni, vidíte svůj rozpracovaný návrh v menu Participativní rozpočet Prahy 10 pod položkou Aktuálně podané návrhy projektů. Váš návrh má na rozdíl od ostatních editační tlačítko, kterým můžete návrh dále upravovat. Dokud návrh neodešlete ke kontrole a koordinátorka návrh nezveřejní, je Váš návrh viditelný pouze Vám.

Jednotlivé návrhy postupně procházejí řadou stavů, které představují časový úsek a aktivity, které daná fáze představuje. Navrhovatel může svůj návrh upravovat pouze v prvním stavu – Úprava návrhů. V něm není návrh veřejně dostupný ostatním návštěvníkům webového portálu a navrhovatel může doplňovat údaje. V ostatních fázích jsou již návrhy zveřejněné. Probíhá kontrola, hlasování nebo realizace u vítězných projektů. Návrh také může být vyřazen, kvůli nesplnění podmínek v Pravidlech projektu Moje stopa.

Jednotlivé stavy / fáze návrhů participativního rozpočtu:

  • Úprava návrhu
  • Kontrola návrhu
  • Přijatý návrh
  • Kontrola proveditelnosti
  • Návrh k hlasování
  • Ukončené hlasování
  • K realizaci
  • Návrh vyřazen

Základní informace k návrhu

Název návrhu  (Povinná položka)
Název by měl být krátký a výstižný. Počet znaků je 5 až 60.

Ilustrační obrázek (Povinná položka)
Nahrajte 1 soubor typu .jpg, .jpeg, .png max. velikosti 5 MB
Ilustrační obrázek nebyl doposud vybrán

Popis návrhu  (Povinná položka)
Popis návrhu bude zveřejněn jako úvodní text a bude sloužit k základní informaci při hlasování občanů. Proto jsou název návrhu, ilustrační obrázek a tento text velmi důležité. Jejich dobrou volbou můžete získat svému návrhu větší podporu. K dispozici máte maximálně 500 znaků, minimálně 20.

Odůvodnění návrhu (Nepovinná položka)
Popište důvod, proč návrh předkládáte, jaký problém by byl jeho realizací řešen
Současný stav (Nepovinná položka)
Popište současný stav týkající se zamýšleného návrhu
Zamýšlený stav (Nepovinná položka)
Popište zamýšlený stav týkající se tohoto návrhu

Katastrální části, kterých se návrh týká (Povinná položka)
Zaškrtněte všechny katastrální části, kterých se návrh týká 

Lokalizace místa v mapě (Povinná položka)
Lokalitu můžete vyhledat buď zadáním adresy nebo umístěním špendlíku na místo lokality. Mapu si můžete zvětšit na celou obrazovku tlačítkem v pravém horním rohu mapy a přibližovat / oddalovat můžete kolečkem myši při současném stisku tlačítka CTRL.

Parcelní čísla pozemků, kterých se návrh týká (Povinná položka)
Pro usnadnění kontroly zadejte každé číslo na samostatný řádek ve formátu číslo/podčíslo katastrální část, např. 131/12 Vršovice

Fotografické přílohy a ostatní dokumenty – veřejné (Povinná položka)
Fotodokumentace stávajícího stavu nebo další přílohy, upřesňující návrh. Max. 3 soubory, velikost jednoho maximálně 2 MB (povolené typy příloh: png, jpg, jpeg, pdf).

Předpokládané náklady (Povinná položka)
Zadejte předpokládané náklady v rozsahu 300 tis. – 2 mil. Kč včetně 10%tní rezervy. Částky jsou včetně daně. Počet jednotek a jednotková cena jsou celá čísla, uveďte všechny potřebné položky včetně např. bouracích a stavebních prací nebo finančních prostředků na studie a zpracovávání dokumentace.

Jména a příjmení navrhovatele (Povinná položka)
Navrhovatelem je občan městské části s trvalým bydlištěm ve správním obvodě MČ Praha 10 nebo zástupce společnosti s oficiálním sídlem v MČ Praha 10.

Tel. číslo (Povinná položka)
Telefonní číslo navrhovatele uvádějte včetně předvolby ve formátu ve formátu (+420) 999 999 999

E-mail (Povinná položka)
Emailová adresa navrhovatele bude sloužit ke komunikaci k návrhu. Po uložení Vám bude automaticky odeslán link s možností úprav. Při každé změně stavu návrhu bude navrhovatel a koordinátorka návrhu Moje stopa prostřednictvím emailové komunikace informována.

Název společnosti (Nepovinná položka)
Vyplňte pouze v případě, že návrh podáváte jménem společnosti se sídlem na MČ Praha 10 a výše uvedené kontakty jsou kontakty na zástupce této společnosti.

Adresa trvalého bydliště / sídla společnosti (Povinná položka)
Trvalé bydliště navrhovatele nebo oficiální sídlo společnosti musí být ve správním obvodě MČ Praha 10. Tento údaj nebude zveřejněn. Adresu uvádějte ve formátu název ulice, číslo orientační/popisné, PSČ, Praha 10.

Prohlášení navrhovatele o věku min. 15 let (Povinná položka)

Souhlas s podmínkami použití a zpracování osobních údajů (Povinná položka)
Bez souhlasu s pravidly návrhu Moje stopa a s podmínkami použití, zpracování a ochraně osobních údajů nebude možné návrh návrhu uložit ani odeslat ke kontrole.

Neveřejné Poznámky (Nepovinná položka)
Tyto informace nebudou publikovány. Mohou sloužit k předání důležitých informací koordinátorce návrhu Moje stopa, jako např. kontakty na zákonné zástupce nezletilých navrhovatelů návrhu pro ověření souhlasu s podáním návrhu, případně další

Popis návrhu je úplný a chci ho poslat k vyhodnocení (Nepovinná položka)
Pokud necháte nezaškrtnuté, můžete po uložení dat popis návrhu doplnit.

POTŘEBUJETE PORADIT NEBO POMOCI?

K.foto (2)

Bc. Kateřina Vávrová, koordinátorka projektu Moje stopa

telefon: 267 093 639, email: katerina.vavrova@praha10.cz