Příjem návrhů projektu Moje stopa se v roce 2020 odkládá

Radní Prahy 10 rozhodli o pozastavení letošního ročníku participativního rozpočtu. Na projekt Moje stopa, v němž jsou realizovány nápady občanů na vylepšení veřejného prostoru, bylo vyčleněno 5 milionů korun, ale nouzový stav nyní znemožňuje jeho pokračování.

V době, kdy v souvislosti s pandemií platí různá restriktivní opatření, z nichž vyplynulo uzavření škol a všech ostatních míst, v nichž dochází ke koncentraci osob, utrpěl hlavní princip projektu Moje stopa, kterým je zapojení široké veřejnosti, a to v co nejvyšší míře. Značně se zúžily možnosti pro informování obyvatel Prahy 10 o participativním rozpočtu a zájemci mají mnohdy jiné starosti než přípravu návrhů a jejich podání. Spolupráce mezi sousedy a známými je ztížena zejména omezením volného pohybu osob a jejich shromažďování.

Participativní rozpočet Prahy 10 se znovu rozběhne, až nastanou vhodné podmínky pro diskuse mezi sousedy i setkání se zástupci úřadu a pro jeho širší propagaci. Jeho obnovení a upravené termíny jednotlivých fází včas oznámíme na těchto stránkách a facebookovém profilu radnice.
Inspiraci pro vaše možné budoucí zapojení do projektu naleznete v záložce Participativní rozpočet Prahy. V uplynulých letech MČ Praha 10 v rámci projektu Moje stopa podpořila například komplexní přetvoření okolí metra Strašnická v prostor s posezením (948 tisíc korun), originální hřiště s vesmírnými motivy v parku Pod Rapidem (1 milion korun) či piknikový plácek s ohništěm v Malešickém lesíku (238 tisíc korun).