Pítka v parku u ul. V Olšinách

Popis

Pítka v parku u ul. V Olšinách
Z původního návrhu až třech pítek v parku u ulice V Olšinách byla po konzultaci s navrhovatelem provedena redukce počtu na dvě pítka, a to z důvodu náročnosti finanční a technické. Následovala konzultace úpravy povrchu kolem pítek, neboť toto nebylo v podaném návrhu řešeno s tím, že finanční náročnost realizace byla poté projektantem spočítána nad rámec alokované ceny. Dále byl zpracován projekt a zahájen posuzovací proces ze strany dotčených orgánů. Na podzim 2018 byla podána žádost o územní souhlas a souhlas správce vodní sítě. Po jeho získání proběhlo řízení na vybrání zhotovitele a na podzim 2019 proběhla samotná realizace. 

Navrhovatel: Josef Macháček
Pořadové číslo: Ročník: 2018
Garant / telefon: Ing. Jiří Procházka, tel.: 267 093 410
Lokalita:
Předpokládáná celková cena: 250 000 Kč

Historie projektu

Podrobnosti

Z původního návrhu až třech pítek v parku u ulice V Olšinách byla po konzultaci s navrhovatelem provedena redukce počtu na dvě pítka, a to z důvodu náročnosti finanční a technické. Následovala konzultace úpravy povrchu kolem pítek, neboť toto nebylo v podaném návrhu řešeno s tím, že finanční náročnost realizace byla poté projektantem spočítána nad rámec alokované ceny. Dále byl zpracován projekt a zahájen posuzovací proces ze strany dotčených orgánů. Na podzim 2018 byla podána žádost o územní souhlas a souhlas správce vodní sítě. Po jeho získání proběhlo řízení na vybrání zhotovitele a na podzim 2019 proběhla samotná realizace.

Dvě pítka jsou instalována, připojena na vodovod, odzkoušena a připravená na následující sezónu.

Dokumenty

Loading Drive Folder…