Dobudování pietního místa …

Popis

Dobudování pietního místa obětem Českého národního povstání a obětem 2. světové války v parku Ivana Jilemnického

Předmětem návrhu je vybudování důstojného pietního místa k uctění památky občanů Prahy 10, padlých během Českého národního povstání a obětem 2. světové války.  Pietní místo se nachází v parku Ivana Jilemnického a je tvořeno původním základním kamenem, který byl v pozdější době doplněn o žulový kvádr. Proměnou má projít nejen samotný památník, ale i přilehlé okolí.

Navrhovatel: Petr Říha – Č. svaz bojovníků za svobodu
Pořadové číslo: Ročník: 2018
Garant / telefon: Ing. Jana Hejná, tel.: 261 093 437
Lokalita: park Ivana Jilemnického při ulici Černokostelecká
Předpokládaná celková cena: 330 000 Kč

Historie projektu

Září 2020

S ohledem na pravidla v červnu diskutovaného projektu Ministerstva obrany ČR bylo rozhodnuto o dodržení pravidel projektu Moje stopa a tedy i předpokládaného rozpočtu. 

Autor byl o tomto rozhodnutí informován a souhlasil s tím, že původní základní kámen bude doplněn o kamennou desku, materiálově i esteticky ladící se základním kamenem, s vytesáním textu HRDINŮM PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ tak, jak odsouhlasil oblastní výbor ČSBS  Praha 10.

Dohodnuté úpravy přilehlého okolí spočívají ve sjednocení plůtků a povrchů, opravy pítka, obnovy drobné zeleně, sjednocení designu laviček a změně jejich umístění a instalaci informativní tabule.

Červen 2020

Na místě proběhlo setkání s autorem a sochařem, který Českému svazu bojovníků za svobodu nabídl plastiku k vytvoření důstojného památníku. S ohledem na cenu díla byla diskutována možnost získání potřebných financí z projektu Ministerstva obrany ČR k obnově válečných hrobů. 

Na místě byly domluveny konkrétní úpravy přilehlého okolí.

Leden 2019

Původní cenová kalkulace byla navržena dle projednání se sochařem Olbramem Zoubkem, jenž přislíbil vytvoření plastiky pouze za cenu nákladů. Po jeho náhlém úmrtí proběhlo jednání se synem zmíněného sochaře, který předjednané podmínky v dané cenové relaci neakceptoval a požadoval za své dílo plnohodnotnou cenu, která vysoce přesahuje předpokládané náklady.