Grilovací zóna Gutovka

Popis

Grilovací zóna Gutovka
Tento projekt si klade za cíl rozšířit nabídku možností využití volného času o grilovací zónu pro obyvatele Strašnic. Ne všichni mají možnost grilovat, protože nemají k dispozici vhodné místo. Vznik navrhovaného areálu by rovněž mohl podnítit vytvoření nových či utužení stávajících sousedských vztahů a tím ještě zlepšit kvalitu života občanů městské části Prahy 10.

Navrhovatel: Olga a Michal Dubovi
Ročník: 2018
Pořadové číslo: 7 

Garant / telefon:Ing. Jana Hejná / 267 093 437
Lokalita: Strašnice, pozemek sousedící s parkem Gutovka, u hlavního vchodu
Předpokládaná celková cena: 1 000 000 Kč

 

Historie projektu

S ohledem na vyjádření správců inženýrských sítí a dodržení povinných ochranných pásem došlo na původně navrhovaném místě k zásadní redukci plochy, na níž lze provést stavební zásahy. Navíc ze strany hl. m. Prahy, jako vlastníka, nebylo doporučeno oplocení pozemku, jak autor navrhoval s ohledem na ochranu grilovacích míst, a to z důvodu zachování naprosté prostupnosti tohoto veřejného prostoru. Vzhledem k tomu, že tato situace značně ovlivnila původní představu autora i garanta, bylo nutné najít vhodný kompromis pro vybudování grilzóny v dané lokalitě. Jako vhodné řešení se jeví přemístění od Gutovky ke KD Barikádníků, kde je volný prostor po bývalé tržnici. V listopadu 2019 proběhla schůzka s autorem, jejímž cílem bylo rozhodnutí, jakou variantu zvolit. Po diskusi se autor přiklonil ke změně místa a grilzóna tedy bude vybudována u Barči, a to v rámci komplexní revitalizace tamního prostranství, které je v poslední době místem pro rozvíjení komunitního života místních obyvatel.

Historie projektu

Loading Drive Folder…