Přístupová cesta k ZŠ Švehlova

Popis

Přístupová cesta k ZŠ Švehlova
Autorka se se svým návrhem soustředila na nezpevněný travnatý prostor u základní školy, v němž byla pouze vyšlapaná cesta od žáků a rodičů, kteří si tudy krátili cestu k hlavnímu vchodu do školy. Tato cesta byla při nepříznivém počasí téměř neschůdná a nebezpečná. Smyslem návrhu bylo vybudování zpevněné cesty ve vyšlapané trase a celková úprava prostoru, včetně revitalizace křovin. 

Navrhovatel: Simona Krausová
Pořadové číslo: Ročník: 2017
Garant / telefon: Ing. Jiří Procházka / 267 093 410
Lokalita: Zahradní město / prostor u školy od ulice Jahodová
Předpokládaná celková cena: 166 574 Kč

Historie projektu

Dokumenty

V rámci realizace tohoto návrhu byla kromě vybudování nové cesty z mlatového povrchu upravena zeleň a okolí.