Revitalizace pozemku nad ul. Ke Skalkám

Popis

Revitalizace pozemku nad ul. Ke Skalkám
Cílem tohoto návrhu je revitalizace zarostlé a zanedbané plochy v ul. Ke Skalkám. Záměremje prostor vyčistit, odstranit přebytečné dřeviny a vybudovat zpevněné cestičky, vysypané štěpkou, v nejhůře schůdné části budou vybudovány krátké dřevěné schody. Na pozemek se umístí několik laviček a košů a součástí je i vybudování malého dětského hřiště z přírodních materiálů.

Navrhovatel: K. Dvořáková
Pořadové číslo: Ročník: 2018
Garant / telefon: Ing. Jana Hejná, tel.: 267 093 437
Lokalita: Záběhlice, ul. Ke Skalkám
Předpokládaná celková cena: 998 000 Kč

Historie projektu

Podrobnosti

Srpen 2021

Projektant na hřiště je již vybraný a objednaný a proběhla schůzka v místě realizace i s geodetem. Z důvodu špatného přístupu a nemožnosti geodetického zaměření byl objednán prořez pozemku, a byla vysekána i oblast bez hracích prvků. Je plánována další konzultační schůzku s projektantem, kde budou dohodnuty poslední podrobnosti, potřebné pro zpracování projektu.

Květen 2021

Proběhlo setkání v místě s projektantem a bylo zadáno zpracování projektové dokumentace.

Únor 2021

MČ Praha 10 obdržela od HMP smlouvu o výpůjčce k předmětnému pozemku a bude možné zahájit investiční část projektu, tedy zpracovat prováděcí projekt pro instalaci herního vybavení, následně vysoutěžit dodavatele a realizovat osazení prvků.

Srpen 2020

V červnu 2018 byla magistrátu odeslána žádost MČ Praha 10 o výpůjčku předmětného pozemku a byly provedeny základní úklidové a přočišťující práce, spočívající v odstranění černé skládky a přístřešku bezdomovců. Z vykácených náletových dřevin byla vyrobena štěpka a použita  na stávající cestu. Tyto úpravy mohla MČ provést bez uzavřené výpůjční smlouvy, protože se jednalo o práce bez zásahu do půdního povrchu. S další realizací je MČ Praha 10 odkázána na uzavření smlouvy o výpůjčce. Žádost projednala Majetková komise Rady hl. m. Prahy 12.3.2020 s kladným stanoviskem a nyní čekáme na návrh smlouvy (několikrát písemně i telefonicky urgováno).

Předpokládané náklady na realizaci: 998 000 Kč, celkem vyčerpáno: 99 180 Kč

Dokumenty

Loading Drive Folder…