Moje stopa již popáté

Zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválilo realizaci dalšího ročníku projektu Moje stopa, prostřednictvím něhož se mohou obyvatelé Desítky podílet na změnách veřejného prostoru. Stejně jako tomu bylo v minulých čtyřech letech, mají i letos místní občané možnost podat návrh na vylepšení místa, v němž žijí a přispět tak nejen ke zvelebení Prahy 10, ale třeba i k podpoře kvality života místních komunit. Co je k tomu potřeba? Mít nápad a chuť se zapojit. Samozřejmě, že i v tomto ročníku má projekt Moje stopa svá pravidla, která, přestože doznala určitých změn, v podstatě zůstávají velmi podobná jako v minulosti. Nápad se musí týkat veřejného prostoru v majetku hlavního města, či svěřeného do správy městské části a musí mít investiční charakter. Nelze tedy sice podat návrh na pořádání nějaké kulturní akce, ale lze se zaměřit například na úpravy, či budování hřišť, renovace stávajících prvků v parcích, nebo instalaci prvků nových. Možností je nepřeberné množství. Svou stopu již zanechali občané například opravami schodišť, úpravou hřišť stávajících i vznikem nových i vytvořením míst k setkávání, jako je tomu například u pikniště v Malešickém lese, či u plochy k aktivnímu odpočinku seniorů z okolí Průběžné ulice. Celkem bylo na přání a z rozhodnutí občanů zrealizováno již 16 návrhů za takřka 8 milionů korun a dalších 15 návrhů je v realizaci.

Novinkou v pravidlech je zvýšení finančního limitu pro realizaci na dva miliony korun, což je zdvojnásobení původního limitu. Spodní hranice je stanovena na 350 000 Kč. Druhou zásadní změnou je zrušení dvou kategorií pro podávání návrhů, což by mělo vést k jednodušší orientaci hlasujících při výběru návrhů, které chtějí podpořit.