Dosáhli jsme posunu v realizaci jednoho z nejkomplikovanějších návrhů

Návrh ke zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Kubánské nám. a Radošovická, který se umístil mezi vítěznými návrhy v prvním ročníku projektu Moje stopa, byl po celou dobu pod drobnohledem veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravy na zastávkách MHD s vysokým pohybem obyvatel Prahy 10, je pochopitelné, že se o něj občané, kteří jej podpořili svým hlasem, zajímají ve větší míře. Pochopitelné je i rozhořčení nad průtahy v realizaci, ale sami jsme se, jako realizátoři projektu Moje stopa, přesvědčili v nejvyšší možné míře o tom, že vybudování přechodu pro chodce rozhodně není jen o namalování „zebry“ na silnici.

V posledních několika týdnech ale konečně došlo k výraznějšímu posunu v realizaci tohoto návrhu, který řeší především přístupové cesty k zastávkám, včetně odstranění bariér a na Radošovické i úpravy přilehlé zeleně. Městská část byla v tomto případě povinna požádat o vyjádření mnoho orgánů veřejné správy a dalších případných účastníků stavebního řízení. Na základě obdržených vyjádření se ukázalo, že vybudovat v těchto místech plnohodnotné přechody pro chodce tak, jak autor zamýšlel, nelze. Důvodem byl především konflikt mezi bezpečnostními parametry a prostorovými dispozicemi. Nabízela se ale možnost vytvořit v daných místech takzvaná místa pro přecházení. Pro jejich vybudování městská část zajistila zpracování projektové dokumentace a získala potřebné souhlasy a povolení, což byl, díky složité a měnící se legislativě, proces náročný na čas i na úsilí garanta projektu a jeho kolegů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky ve správě Technické správy komunikací (TSK), vyjednal v roce 2019 garant projektu s touto organizací zařazení realizace míst pro přecházení do plánu staveb TSK a potažmo do jejího rozpočtu pro rok 2020. Původní částka pro předpokládané náklady na realizaci ve výši 170 tisíc korun totiž pokryla pouze náklady na zpracování projektové dokumentace a bylo dohodnuto, že náklady na samotnou realizaci (ve výši cca 1 milionu korun) bude hradit TSK. Na podzim roku 2019 byla garantem předána kompletní dokumentace a s realizací počítá TSK během roku 2020.