Obyvatelé Desítky svým hlasováním rozhodli o osudu dalších pěti milionů z obecního rozpočtu

Z přihlášených 17 návrhů, které podali občané desáté městské části, postoupilo do hlasování 11 v celkové hodnotě 6 896 000 Kč.

Rada MČ Praha 10 svým usnesením číslo 113 ze dne 26. 2. 2019 schválila rozdělení alokovaných finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč pro jednotlivé kategorie návrhů takto:

  • pro kategorii „malé“ projekty 1 500 000 Kč
  • pro kategorii „velké“ projekty 3 500 000 Kč

Dne 25. 3. 2019 bylo ukončeno veřejné hlasování k výběru vítězných návrhů a celkem se do něj zapojilo 2 561 hlasujících. Výsledky hlasování najdete zde.

A jaké návrhy uspěly?

  • v kategorii „velké“:
Pořadí Návrh Počet hlasů Předpokládané náklady
1. Nový park Skalka 675 1 000 000
2. Odpočinková zóna před ZŠ Jakutská 615 600 000
3. Parkourové hřiště – hřiště plné přirozeného pohybu pro starší děti 594 998 000
4. Dětské mraveniště 591 988 000

 

  • v kategorii „malé“:
Pořadí Návrh Počet hlasů Předpokládané náklady
1. Bosonohá stezka 594 447 000
2. Herní volnočasová sestava v heroldových sadech 487 300 000
3. Opravme zchátralé schody u MŠ Hřibská 480 470 000
4. Desítkové knihobudky 480 490 000

 

S ohledem na výsledky hlasování bylo pro vedení MČ Praha 10 otázkou, zda v kategorii „velké“ zrealizovat pouze tři návrhy s předpokládanými náklady ve výši 2 598 000 Kč a vyčleněnou částku nedočerpat, či do realizovaných návrhů zahrnout i ten, který se umístil na 4. místě a překročit ji o 86 000. V kategorii „malé“, kde dva návrhy (3. – 4. místo) získaly stejný počet hlasů zrealizovat pouze návrhy, které se umístily na 1. a 2. místě a i v této kategorii nedočerpat, či zda zajistit přesun finančních prostředků ve výši 293 000 Kč z rezervy, vytvořené v minulých ročnících projektu a zrealizovat celkem 8 návrhů.

Rada MČ Praha 10 rozhodla o přesunu financí z rezervy a v současné době probíhají přípravy na realizaci čtyř návrhů z každé kategorie. O průběhu budeme informovat na těchto stránkách i FB Moje stopa.