Park

Fitness park Malešice

Fitness park Malešice je unikátní projekt, který v Malešicích a blízkém okolí nemá obdoby, a to nejen svou velikostí, ale především svou komplexností a provedením. Cílem je vybudovat park, ve kterém si zacvičí úplný začátečník, zkušený uživatel i profesionál. Součástí parku budou i prvky používané např. na Spartan race (kolíky, kladina), což ho dělá mezi fitness parky unikátním. Prostor by měl sloužit pro posilování, stretching, protahování, kondici, pole dance či kruhový trénink.

Nový park Skalka

Jedná se o proměnu zeleného území poblíž metra Skalka ve Strašnicích, místními také nazývaného „psí loučka“ nebo „pod dráty“, na park. Chceme zde začít vytvářet atraktivnější místo pro odpočinek a aktivity obyvatel a návštěvníky Prahy 10 (s důrazem na zachování klidu a soukromí obyvatel okolních domů).

Rekonstrukce dětského hřiště v parku Pod Rapidem

Hřiště, tematicky zaměřené na vesmír, by mohlo zvýšit atraktivitu hřiště v parku pod Rapidem, jehož kapacita není dostatečná. Návrh obsahuje opravu asfaltové části a instalaci nových herních prvků. Součástí jsou i zabudované zemní trampolíny a houpačky a renovace stávajícího inventáře.

Stůl v parku

Hřiště bylo navrženo vedle stávající sestavy prolézaček. Celá pryžová plocha je barevně laděna do stylu vesmír a dominují zde 3 trampolíny.

Pítka v parku u ul. V Olšinách

Z původního návrhu až třech pítek v parku u ulice V Olšinách byla po konzultaci s navrhovatelem provedena redukce počtu na dvě pítka, a to z důvodu náročnosti finanční a technické. Následovala konzultace úpravy povrchu kolem pítek, neboť toto nebylo v podaném návrhu řešeno s tím, že finanční náročnost realizace byla poté projektantem spočítána nad rámec alokované ceny. Dále byl zpracován projekt a zahájen posuzovací proces ze strany dotčených orgánů. Na podzim 2018 byla podána žádost o územní souhlas a souhlas správce vodní sítě. Po jeho získání proběhlo řízení na vybrání zhotovitele a na podzim 2019 proběhla samotná realizace.

Hmyzí hotely

Projekt byl navržen s cílem podpořit biodiverzitu ve městě, hotely jsou umístěny na 12 místech v celé Praze 10, jsou opatřeny informační cedulkou a stojánkem na letáčky.

Workoutové hřiště v parku Heroldovy sady

V oblasti kolem ulice Kodaňská je citelná absence adekvátního fyzického vyžití. Starší děti tak využívají dětská hřiště, která nejsou určena pro jejich věkovou skupinu. Chybí i venkovní cvičební prvky pro dospělé. Instalace workoutové zóny poskytne relaxační i kondiční kompenzaci sedavého způsobu života.

Revitalizace parku Solidarita

Navrhovaná opatření se týkají odstranění křovin kolem laviček, opravy mobiliáře a dřevěného mola. Dále také umístění houpačky, herního prvku a zvýšení bezpečnosti pohybu chodců před strašnickým divadlem.