Nový park Skalka

Popis

Nový park Skalka
Autoři navrhli proměnu zeleného území poblíž metra Skalka ve Strašnicích, místními také nazývaného „psí loučka“ nebo „pod dráty“, na park. Nezastavěné území uprostřed sídliště Skalka je v ochranném pásmu elektrického vedení. Na odstranění elektrického vedení je vydáno platné územní rozhodnutí a zelené prostranství tak má skvělý potenciál stát se oddychovou zónou (tzv. liniový park). Návrh obsahuje vybudování mlatových chodníčků a částečné vyrovnání terénu podél cest osazení autorských dřevěných prvků s multifunkčním využitím (pro sezení, hru dětí a agility hřiště pro psy) a instalaci vyhlídkového posedu (nízké jednoduché dřevěné rozhledničky) pro lepší výhled do okolí.

Upřesnění lokality: Zelené prostranství pod stožáry elektrického vedení u metra Skalka ve Strašnicích mezi ulicemi Žernovská a Nedvězská (cca 1 ha zeleně) (pozemky: KÚ Strašnice 3220/1, 3220/11, 3220/32, 3220/48)

Navrhovatel: Monika Martišková, František Huber
Pořadové číslo: Ročník: 2019
Garant / telefon:Michal Hradecký / 267 093 217
Lokalita: zelená plocha mezi ulicemi Žernovská a Nedvězská
Předpokládaná celková cena: 1 000 000 Kč

[sgdg path="2019/1-Nový park Skalka"]

Historie projektu

Podrobnosti

Srpen 2021

V srpnu byl prostor osazen plánovanými prvky z modřínového dřeva, inspirovanými travními semínky. Dřevěných prvků je patnáct a jsou rozmístěny s ohledem na zachování volného prostoru a využití tohoto místa. Další fáze realizace bude pokračovat na podzim, kdy je v plánu vybudování mlatového chodníku v trase současné, přirozeně vyšlapané, cesty.

Únor 2021

Dřevěné prvky jsou vyrobeny a jejich instalace proběhne po ukončení prací PRE (zapouštění drátů el. napětí pod zem). V souvislosti s tím, že rozsáhlý pozemek je majetkově roztříštěn, byl objednán geodet pro zaměření hranic jednotlivých pozemků, které je nezbytné pro vybudování plánované mlatové cesty na pozemcích svěřených městské části.

Leden 2020

Byla obdržena cenová nabídka na mobiliář (sochy), nutno zkonzultovat možnost zálohy na dané prvky. Projekt komplikují stavební práce od PRE, realizace mlatové cesty a další terénní úpravy proběhnou
po ukončení stavebních prací PRE cca 2021.

Dokumenty

[dandrive drive=1 divid=mydrive rbutton=no]