Odpočinková zóna před ZŠ Jakutská

Popis

Odpočinková zóna před ZŠ Jakutská
Brázdův park nebyl téměř využíván veřejností k trávení volného času venku. Lavičky po obvodu parku byly staré a poškozené, na sousedícím chodníku. Cílem návrhu dětí ze školního parlamentu bylo vylepšit tento prostor novými oboustrannými lavičkami s výhledem do zeleně i do silnice na vydlážděném prostoru – postavit zídku na popelnice z estetických i hygienických důvodů – zabudovat na vydlážděnou plochu veřejnou parkovou knihovničku – postavit u Jakutské ulice rovněž na vydlážděné ploše sestavy lavic se stoly určené pro odpočinek, studium, čtení nebo i k vypití kávy či čaje s přáteli

Navrhovatel: školní parlament ZŠ Jakutská
Pořadové číslo: Ročník: 2019
Garant / telefon:Michal Hradecký / 267 093 217
Lokalita: Brázdův park naproti ZŠ Jakutská
Předpokládaná celková cena: 600 000 Kč

[sgdg path="2019/2-Odpočinková zóna před ZŠ Jakutská"]

Historie projektu

Podrobnosti

V rámci realizace bylo v Brázdově parku instalováno  14 laviček, 4 stoly a 4 odpadkové koše.  

V prostorách pro posezení  byl povrch zpevněn zámkovou dlažbou.

Celkové náklady dosáhly výše 436.000,- Kč vč. DPH.

 

Záhy po ukončení hlasování bylo ÚMČ Praha 10 doručeno oznámení správce teplovodní sítě, společnosti Termonta Praha, a. s., o záměru rekonstrukce teplovodu v trati Jakutská/Volyňská, která se zásadně dotýká území Brázdova parku, jenž je předmětem úprav. Realizaci bylo nutné tomuto zásahu přizpůsobit a osazení navrhovaných prvků zrealizovat až po ukončení výkopových prací, tedy až ve 4. Q 2020. V současné době je u dodavatele objednán mobiliář, který byl vybrán ve spolupráci se zástupci ZŠ Jakutská, po vyřešení podkladových ploch bude mobiliář instalován. Navrhovaná ochranná zídka u přilehlého prostoru pro odpadové kontejnery bude řešena s ohledem na dodržení rozpočtu tohoto návrhu.

Dokumenty

[dandrive drive=2 divid=mydrive rbutton=no]