Parkourové hřiště – hřiště plné přirozeného pohybu pro starší děti

Popis

Parkourové hřiště – hřiště plné přirozeného pohybu pro starší děti
Vybudování parkourového hřiště pro starší děti, pro které nejsou běžná dětská hřiště vhodná a zajímavá. V současné době je parkour velmi populární formou pohybu, která tyto mladé lidi spojuje. Vzpomínáte, jak jste jako malé děti skákaly přes lavičky, lezly na ploty a skákaly přes potůčky? Přesně o tomto pohybu současný parkour je. Jediný rozdíl je v tom, že cvičení by probíhalo na bezpečných prvcích pro to určených. Upřesnění lokality: Třezalková ul., parc. č. 2225/185, k.ú. Záběhlice v blízkosti dětského hřiště.

Navrhovatel: Jarmila Prosová
Pořadové číslo: Ročník: 2019
Garant / telefon: Ing. Petr Uher / 267 093 721
Lokalita: travnatá plocha vedle dětského hřiště Jetelová
Předpokládaná celková cena: 998 000 Kč

[sgdg path="2019/3-Parkourové hřiště - hřiště plné přirozeného pohybu pro starší děti"]

Historie projektu

Podrobnosti

Prosinec 2020 
Na přelomu srpna a září proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a následně byla projektantkou zpracována prováděcí dokumentace. S ohledem na povětrnostní podmínky bude  samotná stavba zahájena na jaře 2021.

Stav k červenci 2019
Proběhlo setkání autorky, garanta a koordinátorky v místě realizace, během nějž byl blíže specifikován prostor pro vybudování hřiště. Také byl diskutován následný postup v přípravě na realizaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o hřiště tohoto typu a rozsahu, je nutné zpracování kompletní projektové dokumentace, včetně rozpočtu. Na základě těchto dokumentů bude následně vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Garant přislíbil navázání spolupráce s autorizovaným projektantem a byla naplánována další schůzka v místě, k níž bude přizván projektant.

Navrhovaná celková cena: 998 000 Kč, prozatím vyčerpáno: 10 890 Kč

Dokumenty

[dandrive drive=3 divid=mydrive rbutton=no]