Dětské mraveniště

Popis

Dětské mraveniště
Rozšíření lesního dětského hřiště při vstupu do Bohdaleckého lesa. Stávající herní prvky jsou určené spíše pro malé děti. Rozšířením si bereme za cíl zatraktivnit hřiště i pro starší děti a tím zvýšit návštěvnost celého Bohdaleckého lesa. Upřesnění lokality: Bohdalecký les (Lesní hřiště na konci ulice Pod Sychrovem II., číslo celé parcely lesa dle katastru: 2788/1)

Navrhovatel: Renata Potůčková a Jolana Adamčíková
Pořadové číslo: Ročník: 2019
Garant / telefon: Ing. Petr Uher / 267 093 721
Lokalita: Bohdalecký les (Lesní hřiště na konci ulice Pod Sychrovem II., parc. č. 2788/1)
Předpokládaná celková cena: 988 000 Kč

[sgdg path="2019/4-Dětské mraveniště"]

Historie projektu

Podrobnosti

Vzhledem k tomu, že navrhované prvky zasahují mimo pozemek, svěřený MČ Praha 10, byla s HMP vyřízena smlouva o výpůjčce pozemku. Následně byla zpracována PD,  proběhlo VŘ na dodavatele a závěrem roku 2020 proběhla instalace navrhovaných prvků.

Říjen 2020

V místě realizace proběhla schůzka zástupců dodavatele, ÚMČ Praha 10 a Lesů Hl. M. Prahy za účelem upřesnění pozic jednotlivých prvků, které je nutné instalovat s ohledem na kořenový systém vzrostlých stromů. Současně bylo závazně domluveno odstranění konkrétních stromů tak, aby byla dodržena bezpečnost na dětském hřišti. 

Září 2020

Výběrové řízení na dodavatele je ukončeno.

Srpen 2020

Po několika setkáních s autorkami za účelem vyjasnění podoby a rozmístění prvků byl architektkou zpracován projekt s potřebnou dokumentací pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. VŘ bylo vyhlášeno v srpnu. 

Navrhovaná celková cena: 988 000 Kč

Dokumenty

[dandrive drive=4 divid=mydrive rbutton=no]