Dokončeno

Fitness park Malešice

Fitness park Malešice je unikátní projekt, který v Malešicích a blízkém okolí nemá obdoby, a to nejen svou velikostí, ale především svou komplexností a provedením. Cílem je vybudovat park, ve kterém si zacvičí úplný začátečník, zkušený uživatel i profesionál. Součástí parku budou i prvky používané např. na Spartan race (kolíky, kladina), což ho dělá mezi fitness parky unikátním. Prostor by měl sloužit pro posilování, stretching, protahování, kondici, pole dance či kruhový trénink.

Přístupová cesta k ZŠ Švehlova

Autorka se se svým návrhem soustředila na nezpevněný travnatý prostor u základní školy, v němž byla pouze vyšlapaná cesta od žáků a rodičů, kteří si tudy krátili cestu k hlavnímu vchodu do školy. Tato cesta byla při nepříznivém počasí téměř neschůdná a nebezpečná. Smyslem návrhu bylo vybudování zpevněné cesty ve vyšlapané trase a celková úprava prostoru, včetně revitalizace křovin. Pro zpevněnou cestu byl vybrán mlatový povrch, realizace byla dokončena na podzim 2017.

Bosonohá stezka

Jak se v posledních několika letech ukázalo, chůze na boso po „správném“ povrchu je nezbytná pro správné formování nejen chodidla, ale také celé postavy. Ve městě je chůze na boso téměř nemožná, proto bychom rádi vybudovali bosonohou stezku, která bude sloužit široké veřejnosti. V poměrně velkém prostoru vnitrobloku mezi ulicemi Na Stezce, Na hroudě a Kubánským náměstím je v současné době pouze dětské hřiště. Volný prostor vybízí k realizaci volnočasové aktivity.

Rekonstrukce dětského hřiště v parku Pod Rapidem

Hřiště, tematicky zaměřené na vesmír, by mohlo zvýšit atraktivitu hřiště v parku pod Rapidem, jehož kapacita není dostatečná. Návrh obsahuje opravu asfaltové části a instalaci nových herních prvků. Součástí jsou i zabudované zemní trampolíny a houpačky a renovace stávajícího inventáře.

Stůl v parku

Hřiště bylo navrženo vedle stávající sestavy prolézaček. Celá pryžová plocha je barevně laděna do stylu vesmír a dominují zde 3 trampolíny.

Pítka v parku u ul. V Olšinách

Z původního návrhu až třech pítek v parku u ulice V Olšinách byla po konzultaci s navrhovatelem provedena redukce počtu na dvě pítka, a to z důvodu náročnosti finanční a technické. Následovala konzultace úpravy povrchu kolem pítek, neboť toto nebylo v podaném návrhu řešeno s tím, že finanční náročnost realizace byla poté projektantem spočítána nad rámec alokované ceny. Dále byl zpracován projekt a zahájen posuzovací proces ze strany dotčených orgánů. Na podzim 2018 byla podána žádost o územní souhlas a souhlas správce vodní sítě. Po jeho získání proběhlo řízení na vybrání zhotovitele a na podzim 2019 proběhla samotná realizace.

Hmyzí hotely

Projekt byl navržen s cílem podpořit biodiverzitu ve městě, hotely jsou umístěny na 12 místech v celé Praze 10, jsou opatřeny informační cedulkou a stojánkem na letáčky.

Renovace schodiště u tramvajové zastávky Solidarita

Cílem návrhu byla renovace chátrajícího betonového venkovního schodiště, které slouží jako spojka mezi ulicemi Černokostelecká a Ve Stínu u tramvajové zastávky Solidarita. Schody byly ve špatném stavu a místy pro chodce nebezpečné. Projekt počítal s komplexní opravou schodiště, včetně zábradlí a jím ohraničené nerovné části chodníku.

Plocha k aktivnímu odpočinku pro starší generaci v Průběžné ulici

Plocha k aktivnímu odpočinku pro starší generaci v Průběžné ulici.
Smyslem návrhu byla revitalizace prostoru – výměna laviček, nátěr opěrných zídek a osazení plochy mobilními kontejnery pro zeleň a na přilehlém trávníku umístění několika venkovních fitness prvků pro seniory.

PIKNIŠTĚ – piknikový plácek s ohništěm v Malešickém lesíku

Projekt „PIKNIŠTĚ v Malešickém lesíku“ má za cíl kultivaci prostoru louky s pololegálním ohništěm v místním hojně navštěvovaném lese. Přejeme si proměnu tohoto místa v oblíbený odpočinkový lesní plácek zařazený do sítě městských piknikových míst. Místo bychom rádi oživili legálním otevřeným ohništěm s roštem, lavičkami, stolem a několika herně-naučnými prvky určenými pro děti. Následná péče by probíhala ve spolupráci s pražskými lesáky. Do Malešic nově na piknik a k ohništi! Zkrátka PIKNIŠTĚ!