2017

Fitness park Malešice

Fitness park Malešice je unikátní projekt, který v Malešicích a blízkém okolí nemá obdoby, a to nejen svou velikostí, ale především svou komplexností a provedením. Cílem je vybudovat park, ve kterém si zacvičí úplný začátečník, zkušený uživatel i profesionál. Součástí parku budou i prvky používané např. na Spartan race (kolíky, kladina), což ho dělá mezi fitness parky unikátním. Prostor by měl sloužit pro posilování, stretching, protahování, kondici, pole dance či kruhový trénink.

Přístupová cesta k ZŠ Švehlova

Autorka se se svým návrhem soustředila na nezpevněný travnatý prostor u základní školy, v němž byla pouze vyšlapaná cesta od žáků a rodičů, kteří si tudy krátili cestu k hlavnímu vchodu do školy. Tato cesta byla při nepříznivém počasí téměř neschůdná a nebezpečná. Smyslem návrhu bylo vybudování zpevněné cesty ve vyšlapané trase a celková úprava prostoru, včetně revitalizace křovin. Pro zpevněnou cestu byl vybrán mlatový povrch, realizace byla dokončena na podzim 2017.

Renovace schodiště u tramvajové zastávky Solidarita

Cílem návrhu byla renovace chátrajícího betonového venkovního schodiště, které slouží jako spojka mezi ulicemi Černokostelecká a Ve Stínu u tramvajové zastávky Solidarita. Schody byly ve špatném stavu a místy pro chodce nebezpečné. Projekt počítal s komplexní opravou schodiště, včetně zábradlí a jím ohraničené nerovné části chodníku.

Plocha k aktivnímu odpočinku pro starší generaci v Průběžné ulici

Plocha k aktivnímu odpočinku pro starší generaci v Průběžné ulici.
Smyslem návrhu byla revitalizace prostoru – výměna laviček, nátěr opěrných zídek a osazení plochy mobilními kontejnery pro zeleň a na přilehlém trávníku umístění několika venkovních fitness prvků pro seniory.

Síť pouličních pítek (Pítko P od EP studia)

Potřebujete si opláchnout ruce? Nebo umýt ovoce, které jste si koupili na trhu? A možná jste ve městě na výletě a rádi byste si natočili trochu vody do lahvičky či si v horkém dni jen potřebujete svlažit obličej… Bohužel, většinou není kde. Přitom by zřejmě každé město chtělo být kulturním prostorem a poskytovat svým obyvatelům a návštěvníkům vysoký standard života. Proto jsme v EP studiu navrhli „Pítko P“ a rádi bychom, aby sloužilo v ulicích občanům Prahy 10, kde i my sami žijeme.“

PIKNIŠTĚ – piknikový plácek s ohništěm v Malešickém lesíku

Projekt „PIKNIŠTĚ v Malešickém lesíku“ má za cíl kultivaci prostoru louky s pololegálním ohništěm v místním hojně navštěvovaném lese. Přejeme si proměnu tohoto místa v oblíbený odpočinkový lesní plácek zařazený do sítě městských piknikových míst. Místo bychom rádi oživili legálním otevřeným ohništěm s roštem, lavičkami, stolem a několika herně-naučnými prvky určenými pro děti. Následná péče by probíhala ve spolupráci s pražskými lesáky. Do Malešic nově na piknik a k ohništi! Zkrátka PIKNIŠTĚ!

Vyhlášení Jiráskovy aleje památným stromořadím

Projekt si klade za cíl zvýšení ochrany Jiráskovy aleje před lidskou činností zasahující do životního prostoru stromu v koruně i v kořenové zóně. Zásahy jako neodborný prořez, opakované výkopy poblíž kořenů apod., mohou nevratně strom poškodit a mohou vést až k jeho předčasnému odumření. Stromy také často mizí pod pilami nenasytných developerů, nahrazují je betonové stavby. Alej se statusem „památné stromořadí“ bude požívat větší ochranu před lidskou činností, péče o ni bude jasně definovaná.

Workoutové hřiště v parku Heroldovy sady

V oblasti kolem ulice Kodaňská je citelná absence adekvátního fyzického vyžití. Starší děti tak využívají dětská hřiště, která nejsou určena pro jejich věkovou skupinu. Chybí i venkovní cvičební prvky pro dospělé. Instalace workoutové zóny poskytne relaxační i kondiční kompenzaci sedavého způsobu života.

Břehy Botiče – kolonáda

Díky blízkosti školy slouží prostor u Botiče nejen k vycházkám zde žijících seniorů a maminek s dětmi, ale i k setkávání mládeže. Všechny tyto skupiny obyvatel si zaslouží přívětivý prostor pro trávení volného času venku, a proto autor do svého návrhu zapracoval opravu poničených laviček a rozpadajícího se zábradlí, výměnu rezavějících košů a pročištění břehů Botiče tak, aby byla tato lokalita důstojným místem pro procházky a k setkávání místních obyvatel.