Vyhlášení Jiráskovy aleje památným stromořadím

Popis

Vyhlášení Jiráskovy aleje památným stromořadím
Ve svém návrhu si autorka  kladla za cíl zvýšení ochrany Jiráskovy aleje před lidskou činností zasahující do životního prostoru stromu v koruně i v kořenové zóně. 

Navrhovatel: RND. Barbora Brázdová
Pořadové číslo: Ročník: 2017
Garant / telefon: Martin Pecánek / 267 093 565
Lokalita: Strašnice / park mezi ul. Brigádníků a V Olšinách
Předpokládáná celková cena: 600 000 Kč

Historie projektu

Podrobnosti

Na základě znaleckého arboristického posudku bylo provedeno odstranění dřevin v nevyhovujícím stavu, na které bylo vydáno povolení ke kácení. Za odstraněné dřeviny zde proběhla náhradní výsadba, pro zachování jednotnosti aleje byla vybrána dřevina Javor mléč. Dále došlo k odborné prořezávce celé aleje včetně tahových zkoušek, které jsou doporučené v posudku. Řez provedl atestovaný arborista s dlouhodobou praxí.

Předpokládané náklady: 600 000 Kč, celkem vyčerpáno: 524 841 Kč

Dokumenty

Loading Drive Folder…