Ochrana přírody

Hmyzí hotely

Projekt byl navržen s cílem podpořit biodiverzitu ve městě, hotely jsou umístěny na 12 místech v celé Praze 10, jsou opatřeny informační cedulkou a stojánkem na letáčky.

Hmyzí hotely Read More »

PIKNIŠTĚ – piknikový plácek s ohništěm v Malešickém lesíku

Projekt „PIKNIŠTĚ v Malešickém lesíku“ má za cíl kultivaci prostoru louky s pololegálním ohništěm v místním hojně navštěvovaném lese. Přejeme si proměnu tohoto místa v oblíbený odpočinkový lesní plácek zařazený do sítě městských piknikových míst. Místo bychom rádi oživili legálním otevřeným ohništěm s roštem, lavičkami, stolem a několika herně-naučnými prvky určenými pro děti. Následná péče by probíhala ve spolupráci s pražskými lesáky. Do Malešic nově na piknik a k ohništi! Zkrátka PIKNIŠTĚ!

PIKNIŠTĚ – piknikový plácek s ohništěm v Malešickém lesíku Read More »

Vyhlášení Jiráskovy aleje památným stromořadím

Projekt si klade za cíl zvýšení ochrany Jiráskovy aleje před lidskou činností zasahující do životního prostoru stromu v koruně i v kořenové zóně. Zásahy jako neodborný prořez, opakované výkopy poblíž kořenů apod., mohou nevratně strom poškodit a mohou vést až k jeho předčasnému odumření. Stromy také často mizí pod pilami nenasytných developerů, nahrazují je betonové stavby. Alej se statusem „památné stromořadí“ bude požívat větší ochranu před lidskou činností, péče o ni bude jasně definovaná.

Vyhlášení Jiráskovy aleje památným stromořadím Read More »