2016

Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice

Předmětem tohoto návrhu je kultivace nejbližšího okolí výklenkové kapličky v Rektorské ulici. Cílem je vytvoření upraveného místa vhodného k posezení, odpočinku a poznávání, které vytvoří důstojný rámec významné nemovité kulturní památky Malešic a památce bojů a obětí bitvy u Štěrbohol.

Bezpečné uložení jízdních kol

Předmětem návrhu bylo vybudování sítě cykloboxů pro možnost bezpečnějšího uložení kola ve strategických místech Prahy 10.

Revitalizace okolí Botiče

Předmětem tohoto návrh byla revitalizace zanedbané části Botiče, s využitím potenciálu vody ve městě, zlepšení veřejného prostoru pražského Gymnazia Přípotoční, zlepšení veřejného prostoru, který budou využívat nejen „skejťáci“, ale i středoškoláci, maminky s dětmi a všichni obyvatelé Prahy 10. Návrh obsahoval úpravy území u Botiče v blízkosti gymnázia, včetně vybudování skateparku a prostoru pro setkávání a trávení volného času.

Sejdeme se na dvoře

Návrh řeší úpravu a vybavení vnitrobloku mezi ulicemi Vršovická, Užocká, Bajkalská a Krasnojarská tak, aby prostor mohl sloužit k trávení volného času a setkávání sousedů. Do zahrady vnitrobloku by byl umístěn vzdušný, multifunkční altán s odnímatelnými či posuvnými tabulemi, tak aby se daly kombinovat a díky tomu mohly být využity pro letní projekci kina, pořádání výstav, workshopů, atd. Místo v rohu zahrady by bylo vybudováno menší venkovní fitness pro všechny generace.

Revitalizace parku Solidarita

Navrhovaná opatření se týkají odstranění křovin kolem laviček, opravy mobiliáře a dřevěného mola. Dále také umístění houpačky, herního prvku a zvýšení bezpečnosti pohybu chodců před strašnickým divadlem.

Metro Strašnická

Návrh se zabývá komplexním přetvořením prostoru u metra Strašnická v prostor pro posezení v kultivovaném prostředí. Řeší osazení okolí metra kvalitním a pravidelně udržovaným městským mobiliářem, nahrazení nevyhovujících a nevhodně umístěných reklamních laviček u zastávek MHD za moderní, estetické a ergonomicky vhodné lavičky. Dále nabízí vytvoření prostoru pro soukromou inzerci místních obyvatel.