Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastavkách

Popis

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastavkách
Jedná se o úpravy na zastávkách MHD Radošovická a Kubánské náměstí. Návrh řeší především přístupové cesty k zastávkám, včetně odstranění bariér a úprav přilehlé zeleně.

 

Navrhovatel: Milan Sedmihradský
Pořadové číslo: Ročník: 2016
Garant / telefon:Michal Hradecký / 267 093 217
Lokalita: Strašnice, zastávka Radošovická N, E Vršovice, zastávka Kubánské nám. 50.0708542N, 14.4779244E
Předpokládáná celková cena: 175 000 Kč

[sgdg path="2016/6-Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastavkách"]

Historie projektu

Dokumenty

K navrhovaným přechodům byla zpracována kompletní dokumentace s povolením stavby a vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky HMP, svěřené do správy TSK, byla na základě usnesení Rady městské části Praha 10 ze dne 3. 12. 2019 uzavřena smlouva o předání práv k projektu Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí a obě akce byly zařazeny do plánu TSK k realizaci.