Ochrana klimatu

Břehy Botiče – kolonáda

Díky blízkosti školy slouží prostor u Botiče nejen k vycházkám zde žijících seniorů a maminek s dětmi, ale i k setkávání mládeže. Všechny tyto skupiny obyvatel si zaslouží přívětivý prostor pro trávení volného času venku, a proto autor do svého návrhu zapracoval opravu poničených laviček a rozpadajícího se zábradlí, výměnu rezavějících košů a pročištění břehů Botiče tak, aby byla tato lokalita důstojným místem pro procházky a k setkávání místních obyvatel.

Revitalizace okolí Botiče

Předmětem tohoto návrh byla revitalizace zanedbané části Botiče, s využitím potenciálu vody ve městě, zlepšení veřejného prostoru pražského Gymnazia Přípotoční, zlepšení veřejného prostoru, který budou využívat nejen „skejťáci“, ale i středoškoláci, maminky s dětmi a všichni obyvatelé Prahy 10. Návrh obsahoval úpravy území u Botiče v blízkosti gymnázia, včetně vybudování skateparku a prostoru pro setkávání a trávení volného času.